Pris for bedrifter

Pristilbudet utarbeides på grunnlag av en kort fysisk inspeksjon av lokalene dine og definisjonen av kundens krav. Lokalenes utforming og inventar er en viktig indikator for prisfastsettelse, men det påvirkes betydelig av andre faktorer som arbeidsomfang som kreves over vanlig standard. Prisen bestemmes på grunnlag av en månedlig fast pris for rengjøring av lokalene i ønsket omfang og kvalitet.