Omsorg for familien

Barnepass

Husmorvikarene ble etablert med formål om å tilby omsorg og praktisk bistand til travle småbarnsforeldre, fødende mødre, foreldre som sliter med tidsklemmen, foreldre som reiser mye i forbindelse med jobb og foreldre med syke barn.

Husmorvikarene ønsker også å være en samarbeidspartner med mennesker som rammes av kriser i livet, som alvorlig sykdom eller dødsfall. Da kan våre husmorvikarer bistå med praktisk hjelp og støtte.

I tillegg vil Husmorvikarene gjerne bistå eldre som har behov for hjelp til større og mindre oppgaver i hjemmet.

Husmorvikarene tilbyr husmorvikarer som kan ta seg av hjemmet i kortere eller lengre perioder.

Et skreddersydd opplegg for familier i tidsklemmer eller eldre som trenger praktisk bistand og omsorg (hjemmehjelp). Tjenestene kan også være til hjelp for familier i forkant og etterkant av fødsel, ved ekstraordinære begivenheter, aleneforeldre som kan ha behov for ekstra bistand i hjemmet m.m.

Husmorvikarene kan tilby:

For å kunne lage en effektiv rengjøringsplan for din husholdning, trenger vi tid til å bli kjent med husstanden i begynnelsen av samarbeidet. Derfor tilbyr vi en prøveperiode på 1 måned for kr 320, – per time (mva tilkommer). Det er nok tid til å se om tjenestene våre oppfyller dine forventninger, og til at du får dannet deg en mening om selskapet vårt.

Priser og tilbud skreddersys i samarbeid med kunden og kundens behov. Hver enkelt familie vil ha forskjellige behov, det er derfor naturlig for Husmorvikarene å vurdere hver og en individuelt. Enkelte ønsker hjelp for en kortere, gjerne akutt situasjon, andre vil ha hjelp over en lengre tidsperiode. Sammen skal vi finne den gode løsningen for deg og din familie.

Våre tjenester koster 370,- pr time ( 25% mva tilkommer)

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende befaring, så lager vi et tilbud som passer til deg.