Damprengjøring

Kärcher SGV-6/5

Dagens alvorlige situasjon vedrørende Corona -pandemien tilsier vesentlig endring av behov og forventninger hos våre kunder.

Vår prioritet blir å sikre profesjonell desinfeksjon av våre kunders rom. Vi vil gjøre vårt ytterste for å bidra til å hindre kontaktspredning av viruset. Til dette anvender vårt selskap de mest moderne og anbefalte teknikker og desinfeksjonsmidler som er tilgjengelig i kampen mot viruset.

Våre arbeidere er utstyrt med beskyttende munnbind od engangshansker. I tillegg er de pålagt å følge myndighetenes gjeldende hygiene og smittevernråd til en hver tid. De har fått opplæring i de aktuelle fremgangsmåter for desinfeksjon som gjelder for Coronavirus.

De er også pålagt å informere arbeidsgiver omgående dersom de får luftveissymptomer, feber, tap av smaks- eller luktesans eller andre mulige symptomer på Covid-19.

Vårt selskap fokuserer på kombinasjonen av rengjøring ved hjelp av damp og desinfeksjonsmidler for å ha komplett desinfeksjon av alle overflater.

Damp er et naturlig og ekstremt effektivt vaskemiddel og desinfeksjonsmiddel, som også er trygt for mennesker og dyr. Damperengjøring er egnet for kommersiell drift: Skoler og barnehager, sykehus, hoteller, restauranter, fabrikk og også husholdninger. Effekten oppnås uten behov for kjemikaliene som normalt kreves for rengjøring og desinfisering.

Covid -19 koronavirus kan overleve 48 timer eller mer utenfor kroppen, på dørhåndtak, på gulvet eller andre overflater. Damp dreper alt ved første kontakt. Dessuten er det et veldig økologisk og allergivennlig vaskemiddel, slik at det ikke er grunn til å frykte en negativ innvirkning på våre barn og deres helse. Rengjøringseffektivitet med en industriell damprenser er bekreftet av vitenskapelige studier samt praksis i det krevende miljøet til medisinske fasiliteter.

Vi benytter en arbeidstemperatur på inntil 164 °C og damptrykk på 6 bar, karakterisert ved at restfuktighetsinnhold på bare 5%. Det er kombinasjonen av den svært høye arbeidstemperaturen og damptrykket som gjør dette mulig. Det dreper pålitelig 99% av bakterier, sopp, virus og midd. Damp rengjøring er først og fremst brukt for en komplett desinfeksjon: av gulv, kledninger, tepper, vinduer, speil, baderom, toaletter, spisesteder …

Den er passende til desinfeksjon av overtrekkmateriale som seter, madrasser, bamser …

Husmorvikarene AS bruker utelukkende en industri damprenser Kärcher SGV-6/5.

Vi benytter en arbeidstemperatur på inntil 164 °C og damptrykk på 6 bar, karakterisert ved at restfuktighetsinnhold på bare 5%. Det er kombinasjonen av den svært høye arbeidstemperaturen og damptrykket som gjør dette mulig.

Det dreper pålitelig 99% av bakterier, sopp, virus og midd.

Damp rengjøring er først og fremst brukt for en komplett desinfeksjon:

av gulv, kledninger, tepper, vinduer, speil, baderom, toaletter, spisesteder
Den er passende til desinfeksjon av overtrekmateriale som seter, madrasser, bamser ………

Fordeler av damprengjøring

I løpet av rengjøring med damprenser blir luften i rommet rengjort for støvpartikler, også eliminerer allergener i luften.

Renhet opp til dybde av porer: Dampen gjennomtrenger under trykket av 6 bar også inn til mikroskopiske porer og utilgjengelige fuger hvor ved hjelp av sin høye temperatur løsner stri møkk og forurensning med sikkerhet.

Effektiv mot fett: Parallell påvirkning av varm damp, 6 bars trykk og mekanisk påvirkning av spesiell børste løser opp flere års opphopning av fett, hvor sterke kjemikalier har mislyktes.

Den desinfiserer pålitelig: Temperaturen på varm damp opp til 164 grader desinfiserer og dreper 99% bakterier, virus og andre skadelige mikroorganismer. Virkningen kan måle seg med kjemisk desinfeksjon.

Fjerner lukter: Ved påvirkning av varmen og trykket av damp eliminerer og nøytraliserer damprens uhyggelige lukter som kommer fra skitt som sitter dypt i porer.

Eliminerer allergener: Når dampen binder støv og allergener til seg på en effektiv måte, forhindrer den videre spredning i rommet. Den forbedrer totalt klima og komfort i rommet.

Etterlater ikke flekker: Industrielt damprensemiddel lager en demineralisert tørr damp som ikke etterlater noen flekker eller uønskete spor på rensede flater.

2. DESINFEKSJONSMIDLER

Mot Coronaviruset og virus generelt, er det flere typer desinfeksjon som fungerer effektivt. Foretrukkede midler er de med 70 prosent alkohol, hydrogenperoksid, klorbaserte, eller de med innovative polymerer.

Flatene som ikke er passende til å rense med damp blir renset av desinfeksjonsmidler:

Derfor bruker vi ikke damppussere for:

-alle materialer som er sensitive for høy temperatur – ull, silke og noen typer plast

noen slags overtrekksstoffer – før rengjøring anbefaler vi å prøve påvirkning av damp på et gjemt sted eller å bruke hansker laget av mikrofiber som reduserer påvirkning av damp

ekte lær – ekte lær kan bli tørt og ødelagt av damp rengjøring

syntetisk lær (ekolær) – også imiteringer av lær kan ødelegges av damp

– alle materialer og overflater som er sensitive for fuktighetspåvirkning – på papir,tapeter, maling som kan bli vannfortynnet.

all elektronikk og elektriske anlegg – fuktighet av damp kan gjennomtrenge kontakter og elektriske anlegg, og da kan den medføre kortslutning.

tregulv, parketter og møbel med voks eller olje overflate – varm damp kan smelte og fjerne beskyttende overflate lag slik at det vil skje en forringing av gulv eller møbel.