Skoler og barnehager

Skoler og barnehager trenger regelmessige renholdstjenester. Her er det økt risiko for spredning av sykdommer, om ikke rehold og hygiene blir gjort i henhold til gjeldende renholdskrav.

Vi sørger for at barna får riktige forhold til læring og lek! Vi tror at godt renhold og ryddige omgivelser tilrettelegger for læring, samtidig som det holder bakteriene borte.

Hver skole har forskjellige forhold og krever sin egen individuelle type rengjøring. Avhengig av antall barn, utforming av lokaler og fellesarealer, gymsaler og arbeidsrom, lager vi spesialtilpassede renholdsavtaler knyttet til omfang og frekvens etter behov.

Rengjøring av skoler

Renhold er summen av oppgavene som skal til for å holde et område rent. Sammenhengen mellom støv og helseproblematikk hos sensitive barn med astma og allergier er godt dokumentert.  Hensikten med rengjøringen er å redusere tilstedeværelse av støvpartikler, allergener og smittsomme mikroorganismer. Godt renhold bidrar til å oppnå velvære, hygiene og godt innendørs klima, samtidig som det forlenger levetiden til materialer og inventar. For å oppnå dette, må rengjøringen utføres i henhold til en fastsatt plan. Nedskrevne renholdsplaner utformes i samarbeid med skolen/barnehagen og representanten for Husmorvikarene AS, og inneholder:

Arbeidsplan for daglig renhold:

  1. Tørke støv fra alle tilgjengelige overflater med fuktig klut. (pulter, benker, møbler, vinduskarmer, etc.)
  2. Støvsuging
  3. Tømme søppel.
  4. Vaske over alle gulv (korridorer, trapper, klasserom, kontorer, sanitæranlegg) med våtmopp, utført med anti-allergifremkallende og økologiske produkter. 
  5. Vask av sanitæranlegg, inkludert desinfeksjon.