Omsorg for familien

Husmorvikarene er etablert med tanke på å tilby omsorg og praktisk
bistand til travle småbarnsforeldre, fødende mødre, foreldre som
sliter med tidsklemmen, foreldre som reiser mye i forbindelse med
jobb og foreldre med syke barn.

Husmorvikarene ønsker også å være en samarbeidspartner med
mennesker som rammes av kriser i livet, som alvorlig sykdom eller
dødsfall. Da kan våre husmorvikarer bistå med praktisk hjelp og
støtte.

I tillegg vil Husmorvikarene gjerne bistå eldre som har behov for
hjelp til større og mindre oppgaver i hjemmet.