Bedriftsavtale

Husmorvikarene kan tilby store og små bedrifter avtaler om praktisk
bistand og omsorg på hjemmefronten til de ansatte. Dette kan også
tilbys de ansatte som et frynsegode.

Husmorvikarene kan også bistå ved akutte behov.